പീടികപ്പറമ്പിൽ കേശവമേനോൻ (96) അന്തരിച്ചു.

436
Advertisement
പീടികപ്പറമ്പിൽ കേശവമേനോൻ (96) അന്തരിച്ചു. ഭാര്യ: ഉണ്ണി പറമ്പത്ത് സരസ്വതി അമ്മ. സഞ്ചയനം ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 8.30 നും 9.30 നും മദ്ധ്യേ .
Advertisement