തുമ്പരത്തി ശേഖരൻ ഭാര്യ പ്രഭാവതി( 85) വയസ്സ് നിര്യാതയായി

98
Advertisement

തുമ്പരത്തി ശേഖരൻ ഭാര്യ പ്രഭാവതി( 85) വയസ്സ് നിര്യാതയായി. സംസ്കാരം നാളെ രാവിലെ പത്തിന് മക്കൾ: സുഷമ, സുനന്ദ, സുമ, സുജിനി, സുരേഷ്, സുഭ, മരുമക്കൾ: സുരേന്ദ്രൻ ,രാജൻ, രവീന്ദ്രൻ ,ധർമ്മൻ ,സീമ ,വിനയൻ.

Advertisement