ജിംനാസ്റ്റിക്സ് മത്സരത്തിൽ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് നേട്ടം കൈവരിച്ചു

44
Advertisement

ഇരിങ്ങാലക്കുട :കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇന്റർസോൺ ജിംനാസ്റ്റിക്സ് മത്സരത്തിൽ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് പുരുഷ വിഭാഗത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനവും വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി .

Advertisement