കൃഷി വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ കര്‍ഷകരില്‍ നിന്ന് ആത്മ അവാര്‍ഡിനും സംയോജിത കൃഷി ചെയ്യുവാനും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

741
Advertisement

ഇരിങ്ങാലക്കുട:കൃഷി വകുപ്പിന്റെ ആത്മ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഇരിങ്ങാലക്കുട ബ്ലോക്ക് പരിധിയിലുള്ള കര്‍ഷകരില്‍ നിന്ന് അവാര്‍ഡിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.കുറഞ്ഞത് 50 സെന്റ് സ്ഥലവും സംയോജിത കൃഷിയും ചെയ്യുന്ന കര്‍ഷകര്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം .കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കും അപേക്ഷക്കും അതാത് കൃഷിഭവനുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുക.അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട അവസാന തിയ്യതി 23.06.2018
കൃഷി വകുപ്പിന്റെ ആത്മ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഇരിങ്ങാലക്കുട ബ്ലോക്ക് പരിധിയിലുള്ള സംയോജിത കൃഷി ചെയ്യാന്‍ താല്‍പ്പര്യമുള്ള കര്‍ഷകരില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.മൃഗ സംരക്ഷണം ,കോഴി വളര്‍ത്തല്‍ ,കൂണ്‍ കൃഷി ,തേനീച്ച വളര്‍ത്തല്‍ ,മീന്‍ വളര്‍ത്തല്‍ ,സൂക്ഷമ ജലസേചനം ,പ്ലാസ്റ്റിക്ക് പുതയിടല്‍ ,അക്വാപോണിക്‌സ്,തിരിനന,വെര്‍ട്ടിക്കല്‍ ഫാമിംഗ് ,കമ്പോസ്റ്റിംഗ് തുടങ്ങിയ രീതികളില്‍ മൂന്ന് കൃഷി രീതികള്‍ ഒന്നിച്ച് ചെയ്യാന്‍ താല്‍പര്യമുള്ള കര്‍ഷകര്‍ക്ക് കൃഷിയിടത്തിന്റെ വിസ്തൃതിക്ക് ആനുപാതികമായി ധനസഹായം നല്‍കുന്നു.താല്‍പര്യമുള്ള കര്‍ഷകര്‍ താഴെ പറയുന്ന ഫോണ്‍ നമ്പറില്‍ 23.06.2018 ന് മുമ്പായി ബന്ധപ്പെടുക

Advertisement