ഇരിങ്ങാലക്കുട കണേ്ഠശ്വരം വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിനു സമീപം ഏഴിയത്ത് രാമചന്ദ്രന്റെ മകന്‍ ജയറാം അന്തരിച്ചു.

306
Advertisement

ഇരിങ്ങാലക്കുട കണേ്ഠശ്വരം വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിനു സമീപം ഏഴിയത്ത് രാമചന്ദ്രന്റെ മകന്‍ ജയറാം അന്തരിച്ചു. 34 വയസ്സായിരുന്നു. സംസ്‌കാരം നടന്നു. ഇന്ദിര അമ്മയാണ്.

Advertisement