തൊമ്മാന ജോസ് മകൻ ജോയ് ടി ജെ (53)അന്തരിച്ചു

64
Advertisement

പുല്ലൂർ ഊരകം തൊമ്മാന ജോസ് മകൻ ജോയ് ടി ജെ (53)അന്തരിച്ചു. ഭാര്യ ജൂലി, മക്കൾ ജെലിൻ, ജിയോൻ, ജാസ്മിൻ, ജോയൽ.സംസ്കാരം ഊരകം സെന്റ് ജോസഫ് ദേവാലയത്തിൽ നടത്തി.

Advertisement