ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ഇരിങ്ങാലക്കുട പെരുന്നാള്‍ പ്രദക്ഷിണം ആരംഭിച്ചു

287
Advertisement

ഇരിങ്ങാലക്കുട :ആയിരം മുത്തുക്കുടകളും അറുപത്തി എട്ടു യൂണിറ്റുകളെ പ്രതിനിതീകരിച്ച് കൊണ്ട് വര്‍ണ്ണക്കുടകളും,പതാകകളും ആയി ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ഇരിങ്ങാലക്കുട പെരുന്നാള്‍ പ്രദക്ഷിണം ആരംഭിച്ചു

Advertisement