ഇന്ന് വിഭൂതി

106
Advertisement

ഇരിങ്ങാലക്കുട : അന്‍പത് നൊമ്പ് ആരംഭിക്കുന്ന ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികള്‍ വിഭൂതി ആചരിക്കുന്നു. ഉപവാസത്തിലും, പ്രാര്‍ത്ഥനയിലും, ആത്മവിശുദ്ധിയും, പശ്ചാതാപത്തിലും ചെലവഴിച്ച് ദിവ്യകാരുണ്യനാഥനുമായി കൂടുതല്‍ അടുക്കാന്‍ നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.