കാട്ടൂര്‍ സര്‍വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ വിഷുപടക്ക വില്പനക്കു തുടക്കമായി

617
Advertisement

കാട്ടൂര്‍ -കാട്ടൂര്‍ സര്‍വ്വീസ് സഹകരണബാങ്കിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ വിഷുവിനോടനുബന്ധിച്ച് മാര്‍ക്കറ്റ് റോഡില്‍ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള വിഷു പടക്ക ചന്തയുടെ ഉദ്ഘാടനം ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് രാജലക്ഷ്മി കുറുമാത്ത് നിര്‍വ്വഹിച്ചു.മിതമായ നിരക്കുകളിലായിരിക്കും വില്പ്പന.

 

 

Advertisement