സി.പി.എം മുരിയാട് ലോക്കല്‍ കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം ഫെബ്രുവരി 10 ന്

510
Advertisement

സി.പി.എം മുരിയാട് ലോക്കല്‍ കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം ഫെബ്രുവരി 10 ന് വൈകീട്ട് 4 മണിക്ക് കേന്ദ്രകമ്മിറ്റിയംഗം കെ രാധാകൃഷ്ണന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും

Advertisement