നവീകരിച്ച എക്സ്-റേ യൂണിറ്റിന്റെ വെഞ്ചരിപ്പും ഉദ്ഘാടനവും

133

പുല്ലൂർ: സേക്രഡ് ഹാർട്ട് മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആധുനിക രീതിയിൽ നവീകരിച്ച എക്സ്-റേ യൂണിറ്റിന്റെ വെഞ്ചരിപ്പും ഉദ്ഘാടനവും ഇരിങ്ങാലക്കുട രൂപത വൈസ് ചാൻസലർ റവ. ഡോക്ടർ കിരൺ തട്ട്ല നിർവഹിച്ചു.

Advertisement