മുരിയാട് പഞ്ചായത്തില്‍ കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഓണത്തിന് ഒരു മുറം പച്ചക്കറി, ഒരു മുറം പൂക്കള്‍ പദ്ധതി തുടങ്ങി

468
Advertisement

മുരിയാട്: മുരിയാട് പഞ്ചായത്തില്‍ പുല്ലൂര്‍ മേഖലയില്‍ പതിനാലാം വാര്‍ഡില്‍ ജൈവ പച്ചക്കറി വ്യാപനത്തിനായി സംസ്ഥാന ഗവണ്‍മെന്റിന്റെ ഓണത്തിന് ഒരു മുറം പച്ചക്കറി, ഒരു മുറം പൂക്കള്‍ പദ്ധതിയുടെ വിത്ത് വിതരണവും തൈ നടീല്‍കര്‍മ്മവും പഞ്ചായത്ത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് തോമസ് തൊകലത്ത് നിര്‍വഹിച്ചു സി ഡി എസ് അംഗം മണി സജയന്റ നേതൃത്യത്തില്‍ കുടുംബശ്രീ പ്രവര്‍ത്തകരായ ബീന രാജേഷ്, അബിത ബിജു സിജി ചുക്കത്ത്, പങ്കജം ഗോപി , സജി സന്തോഷ്,എന്നിവര്‍ നേതൃത്വം നല്‍കി

 

Advertisement