ദേശീയ കർഷക സമരത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് കൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ അസ്സോസിയേഷൻ ഓഫ് ലോയേഴ്സ് ഹൃദയാഭിവാദന സദസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ചു

40

ഇരിങ്ങാലക്കുട :ദേശീയ കർഷക സമരത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് കൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ അസ്സോസിയേഷൻ ഓഫ് ലോയേഴ്സ് ഇരിങ്ങാലക്കുട യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹൃദയാഭിവാദന സദസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ചു. പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം IAL സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം അഡ്വ.എം.എ. ജോയ് നിർവ്വഹിച്ചു. അഡ്വ.പി.ജെ.ജോബി, അഡ്വ.വി പി .ലിസൻ, അഡ്വ. കെ എ . മനോഹരൻ , അഡ്വ. കെ വി . ജെയിൻ, അഡ്വ. ജിഷ ജോബി, അഡ്വ. സാബുരാജ് ചുള്ളിക്കാട്ടിൽ, അഡ്വ.എം.പി.ജയരാജ്, അഡ്വ. ശ്രീകുമാരനുണ്ണി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

Advertisement