കാട്ടൂര്‍ ഗ്രാമോത്സവം 2019 ഏപ്രില്‍ 7 ന്

249
Advertisement

കാട്ടൂര്‍-കാട്ടൂര്‍ കലാസദനത്തിന്റെ ഒമ്പതാം വാര്‍ഷികവും പത്താമത് കാട്ടൂര്‍ ഗ്രാമോത്സവം ഏപ്രില്‍ 7 ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 9 മുതല്‍ രാത്രി 9 വരെ വിവിധ പരിപാടികളോടു കൂടി ആഘോഷിക്കുന്നു.

Advertisement