ഗാര്‍മെന്റ് മെയ്ക്കിങ്ങില്‍ നികിതക്ക് Aഗ്രേഡ്

272

ഇരിങ്ങാലക്കുട : കണ്ണൂരില്‍ നടന്ന സംസ്ഥാന സ്‌കൂള്‍ പ്രവൃത്തി പരിചയമേളയില്‍ എടത്തിരിഞ്ഞി എച്ച്.ഡി.പി.സമാജം സ്‌കൂളിലെ നികിത പി.വി.ക്ക് ഗാര്‍മെന്റ് മെയ്ക്കിങ്ങില്‍ ല്‍ Aഗ്രേഡ് ലഭിച്ചു.

Advertisement