ജെ.സി. ഐ. ഇരിങ്ങാലക്കുട യുടെ ബെറ്റർ വേൾഡ് പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു

28

ഇരിങ്ങാലക്കുട: ജെ.സി. ഐ. ഇരിങ്ങാലക്കുട യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരിങ്ങാലക്കുട റവന്യു ജില്ലയിലെ നൂറിൽപ്പരം സ്കൂളുകളിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ബെറ്റർ വേൾഡ് പദ്ധതി യുടെ ഉൽഘാടനം ഇരിങ്ങാലക്കുട മുനിസിപ്പൽ ചെയർ പേഴ്സൺ സുജ സഞ്ജീവ് കുമാർ ഉൽഘാടനം ചെയ്തു ജെ.സി.ഐ. പ്രസിഡന്റ് മെജോ ജോൺസൻ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ച സമ്മേളനത്തിൽ പ്രോഗ്രാം ഡയറക്ടർ സഞ്ജു പട്ടത്ത് പ്രോഗ്രാം കോ ഓഡിനേറ്റർ ജിസൻ പി.ജെ. ടെൽസൺ കോട്ടോളി ഷാന്റോ വിസ്മയ എന്നിവർ പ്രസoഗിച്ചു സ്കൂളുകളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ നല്ല പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുക ലഹരിക്കെതിരെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവബോദം നൽകുക പാവപ്പെട്ട വിദ്യാർത്തികളെ സഹായിക്കുക തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അദ്ധ്യാപകർക്ക് തുടർച്ചയായ പരിശീലനം നൽകി ഓരോ സ്കൂളുകളിലും നടത്തുന്ന പദ്ധതിയാണ് എ ബെറ്റർ വേൾഡ്.

Advertisement