സമരിറ്റൻ സിസ്റ്റേഴ്സ് സ്നേഹാറാം പ്രൊവിൻസ് (ജാർഖണ്ഡ്) സഭാംഗം റവ.സിസ്റ്റർ ജോസിയ (60) അന്തരിച്ചു

16
Advertisement

സമരിറ്റൻ സിസ്റ്റേഴ്സ് സ്നേഹാറാം പ്രൊവിൻസ് (ജാർഖണ്ഡ്) സഭാംഗം റവ.സിസ്റ്റർ ജോസിയ (60) അന്തരിച്ചു. സംസ്ക്കാരം നടത്തി. ആളൂർ ചാണാലുമ്മൽ പരേതരായ പൌലോസിൻ്റെയും റോസിയുടെയും മകളാണ്. സഹോദരങ്ങൾ; പോൾ, ബേബി(late), റീന. പരേതക്ക് കോവിഡ് ബാധിച്ചിരുന്നു .

Advertisement