ഇരിങ്ങാലക്കുട സബ് ഇൻസ്പെക്ടറായി കരുനാഗപ്പിള്ളി സ്വദേശി നൗഷാദ് ഇബ്രാഹിം ചാർജെടുത്തു

88

ഇരിങ്ങാലക്കുട : സബ് ഇൻസ്പെക്ടറായി കരുനാഗപ്പിള്ളി സ്വദേശി നൗഷാദ് ഇബ്രാഹിം ചാർജെടുത്തു. തിരൂരങ്ങാടി സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാണ് ഇദ്ദേഹം ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

Advertisement