കുന്നംമ്പിള്ളി ഹരിനന്ദൻ (സുധൻ) നിര്യാതനായി

108

കിഴുത്താണി :കുന്നംമ്പിള്ളി ഗൗരിയമ്മ മകൻ ഹരിനന്ദൻ (സുധൻ ,60 വയസ്സ് )മുംബൈ അംബർനാഥിൽ വച്ച് നിര്യാതനായി .സംസ്കാരകർമ്മം നടത്തി.ഭാര്യ: നിർമ്മല .മക്കൾ ഹേമന്ത് ,പ്രശാന്ത് .സഹോദരി ഹേമലത

Advertisement