മിനിലോറി ബൈക്കിലിടിച്ച് ബൈക്ക് യാത്രികൻ മരിച്ചു

368

ചെന്ത്രാപ്പിന്നി: മിനിലോറി ബൈക്കിലിടിച്ച് ബൈക്ക് യാത്രികൻ മരിച്ചു.വലപ്പാട് കഴിബ്രം സ്വദേശി പൊയ്യാറ വീട്ടിൽ ശങ്കരൻ മകൻ ശശി (60)ആണ് മരിച്ചത്.

Advertisement