ലോകകയ്യെഴുത്തുദിനത്തിൽ ഭരണഘടന പകർത്തിയെഴുതി ഒരു കലാലയം

123

ഇരിങ്ങാലക്കുട :ലോക കയ്യെഴുത്തുദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇരിങ്ങാലക്കുട സെന്റ് ജോസഫ്‌സ് കോളേജിലെ മലയാള വിഭാഗം കയ്യെഴുത്തുമത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു. പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ. സിസ്റ്റർ ഇസബെൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം  പകർത്തിയെഴുതിക്കൊണ്ട് ഉത്‌ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു. നൂറുകണക്കിന് വിദ്യാര്തഥികൾ പങ്കുചേർന്നു.

Advertisement