ഹാന്‍സ് വില്‍പ്പന നടത്തിയ ആളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

63

പ്ലാസ്റ്റിക് കവറില്‍ ഹാന്‍സ് വില്‍പ്പന നടത്തിയ ആളെ കാട്ടൂര്‍ സി..ഐ. വി. അനില്‍കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ എസ്.ഐ. ആര്‍. രാജേഷും സംഘവും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

Advertisement