ചിറ്റിലപ്പിള്ളി പൊഴോലിപറമ്പില്‍ കുടുംബയോഗത്തിന്റെ ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു

249

പുല്ലൂര്‍: ചിറ്റിലപ്പിള്ളി പൊഴോലിപറമ്പില്‍ കുടുംബയോഗത്തിന്റെ ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു .പ്രസിഡന്റ് ജോണ്‍ ജോസഫ് ചിറ്റിലപ്പിള്ളി ,സെക്രട്ടറി പി .ആര്‍ പോള്‍സണ്‍ ,ട്രഷറര്‍ ജെയിംസ് പോള്‍ എന്നിവരെ ആണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് .

 

Advertisement