കാട്ടുങ്ങച്ചിറ ഇല്ലിക്കല്‍ ആരോമലുണ്ണീ (87 വയസ്) നിര്യാതനായി

230

കാട്ടുങ്ങച്ചിറ:കാട്ടുങ്ങച്ചിറ ഇല്ലിക്കല്‍ ആരോമലുണ്ണീ (87 വയസ്) നിര്യാതനായി.
സംസ്‌കാരം നാളെ രാവിലെ 10 ന്.ഭാര്യ : പത്മിനി.മക്കള്‍: രാധ കൃഷ്ണന്‍,ആനന്ദന്‍,
മനോജ്.മരുമക്കള്‍ : ദീപ, ഷൈസ, സജ്‌ന.

Advertisement