നിലമ്പൂരിനൊരു കൈത്താങ്ങ്

165
Advertisement

ചാലക്കുടി : ഈ സ്വതന്ത്ര ദിനത്തില്‍ നിലമ്പൂരിലേക്ക് അവശ്യ സാധനങ്ങളുമായി ചാലക്കുടിയില്‍ നിന്ന് കെ എസ് ആര്‍ ടി സിയുടെ ഒരു ബസ്സ് പുറപ്പെട്ടു

Advertisement