പടിയൂര്‍ സ്വദേശി ‘മിസ്റ്റര്‍ കേരള’ യായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു

2330
Advertisement

ഇരിങ്ങാലക്കുട-പടിയൂര്‍ സ്വദേശി ‘മിസ്റ്റര്‍ കേരള’ യായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.60 കിലോഗ്രാം  വിഭാഗത്തില്‍ പ്രവീണ്‍ എം പി യാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് .

Advertisement