പ്രളയം തകര്‍ത്ത കാട്ടൂരില്‍ കൃഷിക്കായി വിത്ത് വിതച്ചു

312

കാട്ടൂര്‍-പ്രളയം തകര്‍ത്ത കാര്‍ഷിക മേഖലയിലെ പച്ചപ്പിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാന്‍ കാട്ടൂര്‍ തെക്കുംപാടം എടതിരിഞ്ഞിമേഖല ഗ്രൂപ്പ് ഫാമിംഗ് വിത്തിടല്‍ ചടങ്ങ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വെസ് പ്രസിഡന്റ് എന്‍ കെ ഉദയപ്രകാശ് നിര്‍വ്വഹിച്ചു

 

Advertisement