സംസ്ഥാനത്ത് നാളെ 24 മണിക്കൂര്‍ ഹര്‍ത്താല്‍

1443

ശബരിമല സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ നാളെ ഹര്‍ത്താല്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു.സര്‍ക്കാരിന്റെ നിയമനിര്‍മ്മാണം നടത്തില്ലെന്ന നിലപാടിനെതിരെയാണ് ഹര്‍ത്താല്‍ .ഇന്ന് രാത്രി 12 മുതല്‍ നാളെ രാത്രി 12 വരെയാണ് ഹര്‍ത്താല്‍

Advertisement