ചിറമ്മല്‍ എടത്തിരുത്തിക്കാരന്‍ കുഞ്ഞുവറീത് മകന്‍ ദേവസ്സിക്കുട്ടി(വയസ്സ് 88) നിര്യാതനായി

480
Advertisement

ചിറമ്മല്‍ എടത്തിരുത്തിക്കാരന്‍ കുഞ്ഞുവറീത് മകന്‍ ദേവസ്സിക്കുട്ടി(വയസ്സ് 88) നിര്യാതനായി.മക്കള്‍ :ആനി,ജോഷി,ജോണി,ജോസ്,ജെസ്റ്റിന്‍ &ജോബി.മരുമക്കള്‍:തോമസ്,ജോളി,റിന്‍സി,ജിജി

Advertisement