അംഗന്‍വാടികളിലേക്ക് ഡിജിറ്റല്‍ വേയ്യിങ് മെഷീനും ബേബി ഫ്രണ്ട്ലി ഫര്‍ണ്ണിച്ചറും വിതരണം ചെയ്തു

387

കാട്ടൂര്‍ : കാട്ടൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി, പഞ്ചായത്തിലെ 17 അംഗന്‍വാടികളിലേക്ക് ഡിജിറ്റല്‍ വേയ്യിങ് മെഷീന്‍, ബേബി ഫ്രണ്ട്ലി ഫര്‍ണ്ണിച്ചര്‍ എന്നിവ വിതരണം നടത്തിയതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മനോജ് വലിയപറമ്പില്‍ നിര്‍വ്വഹിച്ചു. 79-ാം നമ്പര്‍ അംഗന്‍വാടിയില്‍ നടന്ന ചടങ്ങില്‍ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബീന രഘു അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍മാര്‍, മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികള്‍, പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി, അങ്കണവാടി പ്രവര്‍ത്തകര്‍, അങ്കണവാടി തലമോണിറ്ററിംഗ് സമിതി അംഗങ്ങള്‍, അമ്മമാര്‍ എന്നിവര്‍ സന്നിഹിതരായിരുന്നു

Advertisement