ഠാണ – ചന്തക്കുന്ന് സാമൂഹ്യാഘാത പഠനം പൂർത്തിയായി . പബ്ലിക് ഹിയറിങ് ഏപ്രിൽ 22 – ന്ഇരിങ്ങാലക്കുടയുടെ വികസന ചരിത്രത്തിൽ ഇടം നേടാനൊരുങ്ങി ഠാണ – ചന്തക്കുന്ന് റോഡ്

80

ഇരിങ്ങാലക്കുട:ഠാണ – ചന്തക്കുന്ന് സാമൂഹ്യാഘാത പഠനം പൂർത്തിയായി . പബ്ലിക് ഹിയറിങ് ഏപ്രിൽ 22 – ന്ഇരിങ്ങാലക്കുടയുടെ വികസന ചരിത്രത്തിൽ ഇടം നേടാനൊരുങ്ങി ഠാണ – ചന്തക്കുന്ന് റോഡ്. റോഡ് വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ അന്തിമ ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയതായി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ – സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോ . ആർ .ബിന്ദു അറിയിച്ചു .തൃശ്ശൂർ – കൊടുങ്ങല്ലൂർ സംസ്ഥാന പാതയിലെ പ്രധാന ജംഗ്ഷനുകളിൽ ഒന്നായ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ഠാണ – ചന്തക്കുന്ന് റോഡിന്റെ വികസനം കാലങ്ങളായുള്ള ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യമാണ് . റോഡ് വികസനം സാധ്യമാകുന്നതോടെ ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരത്തിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതം സുഗമമാകും .സാമൂഹികാഘാത പഠനത്തിന്റെ കരട് റിപ്പോർട്ട് നിർവ്വഹണ ഏജൻസി കളക്ടർക്ക് സമർപ്പിച്ചു . ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഏപ്രിൽ 22 – ന് വൈകിട്ട് 3 മണിക്ക് ഇരിങ്ങാലക്കുട ലയൺസ്‌ ക്ലബ് ഹാളിൽ വച്ച് പബ്ലിക് ഹിയറിങ് നടത്തുന്നത് .ഇരിങ്ങാലക്കുട , മനവലശ്ശേരി വില്ലേജുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട 0.7190 ഹെക്ടർ സ്ഥലമാണ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് . കണ്ണൂർ ആസ്ഥാനമായുള്ള അങ്ങാടിക്കടവ് ഡോൺബോസ്‌കോ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു സാമൂഹിക ആഘാത പഠനം നടന്നത് . പബ്ലിക് ഹിയറിങ്ങിൽ കരട് റിപ്പോർട്ടിന്മേൽ പൊതുജനാഭിപ്രായം കൂടി പരിഗണിച്ച ശേഷമായിരിക്കും തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക.

Advertisement