പോക്കുപറമ്പില്‍ മുരളീധരന്‍ ഭാര്യ സുബിത 48 വയസ്സ് നിര്യാതയായി

58

പോക്കുപറമ്പില്‍ മുരളീധരന്‍ ഭാര്യ സുബിത 48 വയസ്സ് നിര്യാതയായി . മക്കള്‍ മി ബിന്‍ മുരളീധരന്‍ [ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് വിദ്യാര്‍ഥി).മന്യ മുരളീധരന്‍ [ക്രൈസ്റ്റ് വിദ്യാനികേതന്‍ വിദ്യാര്‍ഥിനി.

Advertisement