പുല്ലൂര്‍ ഊരകം കാര്യങ്ങാടന്‍ (ചുക്കത്ത് ഫാമിലി ) കുമാരന്‍ മകന്‍ ശിവരാമന്‍ ( 57) നിര്യാതനായി.

350
Advertisement

പുല്ലൂര്‍ ഊരകം കാര്യങ്ങാടന്‍ (ചുക്കത്ത് ഫാമിലി ) കുമാരന്‍ മകന്‍ ശിവരാമന്‍ ( 57) നിര്യാതനായി. ഭാര്യ -ലോല. മക്കള്‍ – യദു കൃഷ്ണ ,അനു കൃഷ്ണ.സംസ്‌കാരം നടത്തി

Advertisement