റിലേ സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ചു

356

ഇരിങ്ങാലക്കുട ; ബൈപാസ് റോഡിലെ തുടര്‍ച്ചയായുള്ള അപകടങ്ങളില്‍ അധികൃതര്‍ നടപടികള്‍ എടുക്കാത്തതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് ഫേസ് ബുക്ക് കൂട്ടായ്മ റിലേ സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ചു.

Advertisement