എസ്.എൻ.ഡി.പി.യോഗം മുകുന്ദപുരം യൂണിയൻ

35

ഇരിങ്ങാലക്കുട :എസ്.എൻ.ഡി.പി.യോഗം മുകുന്ദപുരം യൂണിയൻ വിവാഹ പൂർവ കൗൺസിലിംഗിന് തുടക്കം. രണ്ടു ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന അവിവാഹിതരായ യുവതീയുവാക്കൾക്കായി നടത്തുന്ന വിവാഹപൂർവ കൗൺസിലിംഗ് കോഴ്സ് യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് . സി .ഡി.സന്തോഷ്ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു.യൂണിയൻ സെക്രട്ടറി കെ.കെ. ചന്ദ്രൻ ,യോഗം ഡയറക്ടർ .സി.കെ.യുധി , യൂണിയൻ കൗൺസിലർ .വി.ആർ .പ്രഭാകരൻ ,വനിതാ സംഘം യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് .സജിത അനിൽകുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു.

Advertisement