കലാനിലയം രാഘവനാശാനെ ജെ.സി.ഐ. ഇരിങ്ങാലക്കുട ആദരിച്ചു

25
Advertisement

ഇരിങ്ങാലക്കുട: സംസ്ഥാന സർക്കാറിന്റെ കഥകളി പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായ കലാനിലയം രാഘവൻ ആശാനെ ജെ.സി.ഐ. ഇരിങ്ങാലക്കുട ആദരിച്ചു ജെ.സി.ഐ. പ്രസിഡന്റ് മെജോ ജോൺസനും ലേഡി ജേസി വിംഗ് ചെയർ പേഴ്സൺ നിഷി ന നിസാറും പൊന്നാടയണിച്ച് ആദരിച്ചു മുൻ പ്രസിഡന്റുമാരായ ഡയസ് കാരാത്രക്കാരൻ ടെൽസൺ കോട്ടോളി മണിലാൽ .വി.ബി. സെനറ്റർ നിസാർ അഷറഫ് അജോ ജോൺ ട്രീസ ഡയസ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ഉണ്ണായി വാര്യർ കലാനിലയത്തിന്റെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പാൾ കൂടിയായ കലാനിലയം രാഘവൻ ആശാൻ മറുപടി പ്രസംഗം നടത്തി.

Advertisement