നാഷണല്‍ യൂത്ത് ദിനം ആചരിച്ചു

148
Advertisement

ചായ്പ്പന്‍കുഴി: ജൂലൈ 15ന് ഗവണ്മെന്റ് എസ് ചായ്പന്‍കുഴിയില്‍ വിവിധ പരിപാടികളോടെ നാഷണല്‍ യൂത്ത് ദിനം ആചരിച്ചു. എക്‌സിബിഷന്‍, പോസ്റ്റര്‍ പ്രദര്‍ശനം എന്നിവ സംഘടിപ്പിച്ചു.എക്‌സിബഷന് ധാരാളം വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ പങ്കെടുത്തു.

Advertisement