വാരിയർ സമാജം സ്ഥാപിത ദിനം ആഘോഷിച്ചു

19

ഇരിങ്ങാലക്കുട: വാരിയർ സമാജം ഇരിങ്ങാലക്കുട യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സ്ഥാപിത ദിനം ആചരിച്ചു. ജില്ല സെക്രട്ടറി എ.സി. സുരേഷ് പതാക ഉയർത്തി. സ്ഥാപിത ദിന സന്ദേശം നൽകി. യൂണിറ്റ് ജോ : സെക്രട്ടറി എസ്.കൃഷ്ണകുമാർ, എ.അച്ചുതൻ , മാപ്രാണം കൃഷ്ണകുമാർ, ദുർഗ്ഗ ശ്രീകുമാർ , കെ.വി.രാജീവ് വാരിയർ , കെ.വി.ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു. തുടർന്ന് മധുരം നൽകി.

Advertisement