ഇരിങ്ങാലക്കുട പെരുന്നാളിന് തുടക്കമായി

225
Advertisement

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട പെരുന്നാളിന് ഒരുക്കാമായിട്ടുള്ള ആദ്യ പിണ്ടി തെക്കേ അങ്ങാടിയിലെ വിവറി ജോണിന്റെ വീട്ടില്‍ ഉയര്‍ന്നു.

Advertisement