താണിശ്ശേരി ഹരിപുരം ബണ്ട് ജില്ലാകളക്ടര്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചു

352

ഇരിങ്ങാലക്കുട : താണിശ്ശേരിയിലുള്ള ഹരിപുരം ബണ്ട് ജില്ലാ കളക്ടറും ആര്‍ഡിഒയും സന്ദര്‍ശിച്ചു. നാളെ കേന്ദ്ര സേന ഹരിപുരംബണ്ട് റോഡ് സന്ദര്‍ശിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ മുന്നോടിയായാണ് ജില്ലാകളക്ടര്‍ ഈ സ്ഥലം സന്ദര്‍ശിച്ചത്.

Advertisement