തുമ്പൂര്‍ ഷഷ്ഠിമഹോത്സവത്തിന് കൊടിയേറി

328

തുമ്പൂര്‍ : തുമ്പൂര്‍ അയ്യപ്പന്‍ങ്കാവ് ക്ഷേത്രത്തില്‍ ഷഷ്ഠിമഹോത്സവത്തിന് കൊടിയേറി.

Advertisement