ഐ .ടി.യു ബാങ്ക് ശതാബ്ദി ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിളംബര യാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു.

342

ഇരിങ്ങാലക്കുട-ഐ .ടി. യു ബാങ്ക് ശതാബ്ദി ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിളംബര യാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു.ബാങ്ക് ചെയര്‍മാന്‍ എം .പി ജാക്‌സന്‍ വിളംബര യാത്ര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

 

Advertisement