സൗജന്യ തൊഴില്‍ പരിശീലന പദ്ധതി

505
Advertisement

ഇരിങ്ങാലക്കുട:മഹാത്മ റീഡിംഗ് റൂം ആന്റ് ലൈബ്രറിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ഗ്രാമീണ ജനതയുടെ സമഗ്ര വികസനം ലക്ഷ്യമാക്കി കേന്ദ്ര മാനവ ശേഷി വികസന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കീഴില്‍ നെടുപുഴ ഗവ.വനിതാ പോളി ടെക്‌നിക് കോളേജില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡവലപ്പ്‌മെന്റ് ത്രൂ പോളിടെക്‌നിക്‌സ് സ്‌കീമിന്റെ സഹകരണത്തോടെ 6 മാസത്തെ സൗജന്യ ഫാഷന്‍ഡിസൈനിംഗ് കോഴ്‌സിലേക്ക് അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു .പ്രായവ്യത്യാസമില്ലാതെ ആണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കും പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കും അപേക്ഷിക്കാവുന്നതും വിജയകരമായി കോഴ്‌സ് പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നവര്‍ക്ക് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്‍കുന്നതുമാണ് .താല്‍പ്പര്യമുള്ളവര്‍ക്ക് അപേക്ഷാഫോറം ലൈബ്രറിയില്‍ നിന്നും വാങ്ങി പൂരിപ്പിച്ച് 2018 ജൂണ്‍ 25 ന് മുമ്പ് തിരിച്ച് ഏല്പിക്കേണ്ടതാണ്

Advertisement