അവിട്ടത്തൂർ ഉത്സവം സമാപിച്ചു

10
Advertisement

അവിട്ടത്തൂർ: മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ പത്തു ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന ഉത്സവം വ്യാഴാഴ്ച ആറാട്ടോടെ സമാപിച്ചു. ക്ഷേത്ര കുളമായ അയ്യൻച്ചിറയിൽ നടന്ന ആറാട്ടിന് നൂറ് കണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു. ക്ഷേത്രം തന്ത്രി വടക്കെടത്ത് പെരുമ്പ്ടപ്പ് ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു. പതിമൂന്ന് പ്രദക്ഷിണത്തിനു ശേഷം കൊടിയിറക്കി. ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് ആറാട്ട് കഞ്ഞി വിതരണം നടത്തി.

Advertisement