കുരുതുകുളങ്ങര കൂള ജോർജ് ( വാറപ്പൻ) ഭാര്യ എൽസി (80 )നിര്യാതയായി

28

കുരുതുകുളങ്ങര കൂള ജോർജ് ( വാറപ്പൻ) ഭാര്യ എൽസി (80 )നിര്യാതയായി. സംസ്കാരകർമ്മം (26-5 -2022 ,വ്യാഴം വൈകീട്ട് 5 മണിക്ക്) ഊരകം സെൻറ് ജോസഫ് ദേവാലയ സെമിത്തേരിയിൽ വച്ച് നടത്തുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. മക്കൾ: ബാബു, ഷെർളി, സാബു ,സ്റ്റീഫൻ (ഷിബു )ഷിൻസി ,ജിസി ,ആനി ,മരുമക്കൾ: പ്രിയ,ആൻറണി, ടെസ്സി ,വിജി ,വിൽസൺ, ഷൈൻ, ജോൺ.

Advertisement