കാർഷിക ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് ന്യായമായ താങ്ങുവില പ്രഖ്യാപിക്കുക:അഖിലേന്ത്യ കിസാൻ സഭ

21

ഇരിങ്ങാലക്കുട:സ്വാമിനാഥൻ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പിലാക്കുക. കർഷക സമരത്തിൽ മരണമടഞ്ഞ മുഴുവൻ കർഷകർക്കും അർഹമായ ധനസഹായം ഉടൻ നൽകുക. രാസവള ത്തിന്റെയും പെട്രോളിന്റെയും വിലവർധന പിൻവലിക്കുക തുടങ്ങിയ കർഷകരുടെ ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിങ്ങാലക്കുട പോസ്റ്റ് ഓഫീസിനു മുൻപിൽ നടന്ന ധർണ്ണ കിസാൻ സഭ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി ഒ എസ് .വേലായുധൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മണ്ഡലം പ്രസിഡൻറ് എം ബി. ലത്തീഫ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.കിസാൻ സഭ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി അംഗം കെ.എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ സ്വാഗതവും ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം എ.ആർ രാജീവ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

Advertisement