കാട്ടൂരിൽ ആരോഗ്യവിഭാഗത്തിന്റെ മിന്നൽ പരിശോധന

32

കാട്ടൂർ: ബസാറിലെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന മുഴുവൻ സ്ഥാപനങ്ങളിലും മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തി ആരോഗ്യ വകുപ്പ്.കാട്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും ആരോഗ്യ വിഭാഗവും സംയുക്തമായാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്.37 ഓളം സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. ഹോട്ടലുകൾ,റെസ്റ്റോറന്റ്കൾ, ബാർ,കോഴിക്കടകൾ,ഇറച്ചി-മീൻ സ്റ്റാളുകൾ,ബേക്കറികൾ തുടങ്ങിയ ഭക്ഷണ സാധന വിൽപന ശാലകളിൽ പരിശോധന നടത്തി.വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യത്തിൽ കച്ചവടം നടത്തിയ 2 സ്ഥാപനങ്ങൾ പൂട്ടുന്നതിന് നിർദ്ദേശിച്ചു.നിയമാനുസൃതമല്ലാതെ നടത്തിവന്നിരുന്ന 5 ഓളം സ്ഥാപങ്ങൾക്കും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത 20ഇലധികം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും പിഴ ഈടാക്കി.ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ ഉമേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. ജൂനിയർ ഇൻസ്‌പെക്ടർ കമാൽ ജിത്ത്,പഞ്ചായത്ത് സെക്‌ഷൻ ക്ളർക്ക് അമൽ,ഡ്രൈവർ ധനേഷ് എന്നിവർ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു.വരും ദിവസങ്ങളിൽ പരിശോധനകൾ ഊർജ്ജിതമാക്കുമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി എം.എച്ച് ഷാജിക്ക് അറിയിച്ചു.

Advertisement