കാറളം മൂലേപറമ്പിൽ ഇറ്റാമൻ മകൻ രാമനാഥൻ (86)അന്തരിച്ചു

53

ഇരിങ്ങാലക്കുട :കാറളം മൂലേപറമ്പിൽ ഇറ്റാമൻ മകൻ രാമനാഥൻ (86)അന്തരിച്ചു. സി പി ഐ പടിഞ്ഞാറുമ്മുറി ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു.ഭാര്യ മാലതി.മക്കൾ :ശിവദാസൻ, സിദ്ധാർഥൻ, രാമചന്ദ്രൻ, ആംബുജം.മരുമക്കൾ :വാസന്തി, ഗീത, സിൽജ, ആനന്ദൻ.

Advertisement