വാരിയർ സമാജം കുടുംബയോഗം കുടുംബയോഗം പി. രുദ്രൻ വാരിയർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

64

പുല്ലൂർ: വാരിയർ സമാജം ഇരിങ്ങാലക്കുട യൂണിറ്റ് കുടുംബയോഗം പി. രുദ്രൻ വാരിയർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സതീശൻ പി. വാരിയർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജില്ല സെക്രട്ടറി എ.സി. സുരേഷ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. സെക്രട്ടറി വി.വി.ഗിരീശൻ , ടി. രാമൻകുട്ടി, സി.വി.മുരളീധരൻ, ഐ. ഈശ്വരൻ കുട്ടി, കെ.വി.രാജീവ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.

Advertisement