കേര സമൃദ്ധിക്കായി ഗ്രീൻ പുല്ലൂർ.

93
Advertisement

പുല്ലൂർ:ഹരിതം സഹകരണം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പുല്ലൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് കേരസമൃദ്ധി പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു .പുല്ലൂർ ബാങ്ക് അതിർത്തിയിൽ പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് സബ്സിഡി നിരക്കിൽ തെങ്ങിൻ തൈകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയാണ് കേര സമൃദ്ധി .ബാങ്ക് അതിർത്തിയിലെ അയ്യായിരത്തിലധികം വരുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ തെങ്ങിൻ തൈകൾ ലഭിക്കാനും നട്ടുവളർത്താനും അവസരം ലഭിക്കും. ഗ്രീൻ സോണിലെ കർഷക സേവന കേന്ദ്രത്തിൽ വച്ച് പുല്ലൂരിലെ പ്രമുഖ കർഷകൻ പൊതുമ്പുചിറക്കൽ കുമാരന് കുറ്റിയാടി ഇനത്തിൽപ്പെട്ട തെങ്ങിൻതൈ നൽകിക്കൊണ്ട് മുകുന്ദപുരം സർക്കിൾ സഹകരണ യൂണിയൻ ചെയർമാനും ബാങ്ക് പ്രസിഡണ്ടുമായ ജോസ് ജെ ചിറ്റിലപ്പിള്ളി പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ചടങ്ങിൽ ബാങ്ക് വൈസ് പ്രസിഡൻറ് കെ സി ഗംഗാധരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സെക്രട്ടറി സപ്ന സി എസ് സ്വാഗതവും ഭരണസമിതി അംഗം ഐ എൻ രവീന്ദ്രൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. ജൂൺ 10 വരെ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളുംമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് സബ്സിഡി ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭ്യമാവുക.

Advertisement